Visie

We zijn allemaal onderdeel van verschillende ‘systemen’, zoals je privésituatie, je werksituatie, sportclub, etc.

In ieder van die systemen speel je een bepaalde rol. Die rol valt niet altijd samen met de rol die je graag zou willen aannemen en sommige van die rollen vallen lastig te combineren. Ook de normen en waarden waarmee je bent opgegroeid bepalen wie je bent en waar je tegen aanloopt. Dit kan er toe leiden dat het moeilijk is om bij jezelf te blijven en voldoende vertrouwen te hebben in je eigen kunnen. Hierdoor maak je soms keuzes waarmee je achteraf minder gelukkig bent. Als je in dit soort processen daadwerkelijk verandering teweeg wilt brengen, is het essentieel dat je je bewust bent van de verschillende rollen die je aanneemt, van de waarden die je van je ouders hebt meegekregen, en van je overtuigingen die daarop in belangrijke mate zijn gebaseerd.

Coaching is bij uitstek een middel om dit bewustzijn te stimuleren en daarmee een gewenste verandering in gang te zetten.

Van de moeilijke momenten (de golven) in je leven leer je het meest, weet ik uit eigen ervaring. Mijn overtuiging is dat je over voldoende hulpbronnen beschikt om de uitdagingen die op je pad komen het hoofd te bieden.
Bij het aanboren van die hulpbronnen kan een coach van grote waarde zijn om je bewust te maken van die hulpbronnen en je te leren op welke momenten en hoe je deze kunt aanspreken.

Coaching hoeft overigens niet per se gericht te zijn op een specifieke vraag, zoals ‘hoe krijg ik meer zelfvertrouwen?’ of ‘wat kan ik doen tegen stress?’. Het kan zich ook concentreren op het maken van levenskeuzes, op persoonlijke groei en het vraagstuk ‘hoe gebruik ik mijn talenten optimaal?’.

Als het Golft

Als het golft . . . 

Werkwijze

Mijn werkwijze als coach is zowel gericht op verbale- als non-verbale communicatie. Non-verbale communicatie bepaalt in belangrijke mate hoe je overkomt. Verbale communicatie kan het contact met jezelf en een ander op bepaalde momenten soms zelfs in de weg staan.

Om het accent ook op non-verbale communicatie te leggen, maak ik gebruik van een aantal effectieve oefeningen en coachingstechnieken. Op deze manier kan ik je letterlijk in beweging zetten en je zo van binnenuit verandering laten ervaren. Ik vind het fijn om, als je dat wilt en als het mogelijk is, ook in de buitenlucht te werken. Wandelen is een prettige en effectieve vorm van coaching.

Mijn coachingsstijl wordt gekenmerkt door energie, humor, acceptatie, rust en directheid.
Een persoonlijke ‘klik’ tussen cliënt en coach vind ik een voorwaarde voor een geslaagd traject. Daarom nodig ik je van harte uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

De gesprekken vinden plaats op een prettige locatie, waar er onverdeelde aandacht is voor jou en je vragen.